Respirátory triedy FFP2 a FFP3 bez ventilčekov

je osvedčená ochrana pred covid-19

Najpredávanejšie produkty

Rúško, respirátor alebo polomaska? Ako si vybrať ?

Textilné doplnky šatky, šály ale aj rúška síce chránia naše dýchacie cesty ale nemajú „žiadnu filtračnú schopnosť“.
Respirátory sú určené na priamu ochranu dýchacích ciest a podliehajú preskúšaniu Akreditovanými skúšobňami (Notifikovaná osoba/Notified body), ktoré majú svoje číslo a zaručujú správne preskúšanie, v našom prípade respirátorov podľa: EN149:2001 +A1:2009. Následne sú označené podľa filtračnej triedy : FFP1, FFP2, FFP3.

Rúško

- nemajú filtračnú schopnosť (spôsobené netesnosťou)
- nutnosť pravidelnej výmeny
- je potrebné dbať správne nosenie
- chirurgické rúška sa primárne používajú na ochranu produktu resp. v oblasti medicínskej na ochranu pacienta pred vydychovanými časticami, resp. „ ochranu okolia“.
- bráni priamemu vydychovaniu „vzduchu“ a teda v šíreniu vírusu v populácii
- nedoporučuje sa nosiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie, v spoločnosti viacerých ľudí, po dlhší čas a v uzavretých priestoroch

Látkové rúško

Chráni nositeľa

  
Chráni ľuďí v okolí   
Ochráni Vás
pred covid-19
  

Chirurgické rúško

Chráni nositeľa

  
Chráni ľuďí v okolí   
Ochráni Vás
pred covid-19
  

Respirátor

- chráni niekoľko násobne viac ako bežné rúško
- musí tesne doliehať k tvári, musí byť správne prispôsobený v nosovej časti pomocou pliešku
- s výdychovým ventilčekom je nutné prekryť rúškom
- bez výdychového ventilčeka filtruje vdychovaný vzduch (od prachu, aerosólu a v prípade FFP2 a FFP3 aj vírusom baktériám, plesniam ) a zároveň zabraňuje aj priamemu vydychovaniu vzduchu
- odporúčajú sa nosiť v situáciách s vyšším rizikom infekcie, v spoločnosti viacerých ľudí, po dlhší čas a v uzavretých priestoroch

Respirátory označené KN95, N95 alebo KN100, N100 nespĺňajú európske normy. Nemožno ich považovať za rovnako kvalitné ako FFP2 a FFP3.

FFP1

Chráni nositeľa

  
Chráni ľuďí v okolí   
Ochráni Vás
pred covid-19
  
Násobok NPK   4x
Musia filtrovať
minimálne
  80%
  aeros.
Povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max   22%

FFP2

Chráni nositeľa

  
Chráni ľuďí v okolí   
Ochráni Vás
pred covid-19
  
Násobok NPK   12x
Musia filtrovať
minimálne
  94%
  aeros.
Povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max    8%

FFP3 bez ventilu

Chráni nositeľa

  
Chráni ľuďí v okolí   
Ochráni Vás
pred covid-19
  
Násobok NPK   50x
Musia filtrovať
minimálne
  99%
  aeros.
Povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max    2%

Polomaska

- je určená na profesionálne, ale aj na hobby použitie pri brúsení, práci s prchavými látkami, ale aj chemikáliami v závislosti od použitých filtrov
- výhodou je možnosť výmeny filtrov (filtračného média) a lepšia priľnavosť tvárovej časti (lícnice)
- pre použitie proti vírusu COVID-19 je potrebné použiť filtre P3, ktoré zabezpečia potrebnú filtráciu a ochranu voči vírusu

Netreba zabúdať

Nosiť účinnú ochranu dýchacích ciest (FFP2, FFP3)

Odstup

Umývať si ruky

Čo znamená FFP?

Filtering Face Piece je doslovne Filtračný Tvárový Kúsok alebo po našom Respirátor.

Filtračné triedy respirátorov sa odlišujú podľa priepustnosti častíc. Teda podľa toho, koľko častíc s priemernou veľkosťou 0,6 mikrometra respirátor zachytí vo filtračnom médiu, z ktorého je vyrobený. Čím vyššie číslo za FFP, tým vyššia ochrana a schopnosť odfiltrovať prach, vírusy, a iné častice či aerosóly.

 

Filtračná trieda FFP1

Pre použitie až do 4 násobku NPK(Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred nízkou koncentráciou prachových častíc a aerosólu. Musia filtrovať nie menej než 80% aerosolov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max 22%. Je to respirátor, ktorý sa používa na práce, kde sa vyskytuje hrubý prach resp. nízka koncentrácia prachových častíc.

Filtračná trieda FFP2

Pre použitie až do 12 násobku NPK(Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred strednou koncentráciou prachových častíc a aerosólu ako aj pred vírusmi, plesňami a baktériami, teda pred organickými ako aj anorganickými časticami. Musia filtrovať nie menej než 94% aerosólov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max.8%. Vhodný aj na ochranu pred COVID-19.

Filtračná trieda FFP3

Pre použitie až do 50 násobku NPK (Normou Povolenej Koncentrácie) – chránia pred strednou koncentráciou prachových častíc a aerosólu ako aj pred vírusmi, baktériami, azbestom ale aj pred pevnými rádioaktívnymi časticami. Musia filtrovať nie menej než 99% aerosólov a povolený „únik/prienik“ nefiltrovaných častíc je max.2%. Vhodný aj na ochranu pred COVID-19.

Označenia respirátorov

Na respirátoroch sa musí vyznačovať aj možnosť ich opätovného použitia.

Označenie NR (Not Re-usable) znamená že daný respirátor nie je na opakované použitie teda je jednorazový.
Označenie R (Re-usable)
znamená, že daný respirátor je vhodný na opakované použitie, môžeme ho teda znova použiť.
Netýka sa to však situácie, kedy je respirátor vystavený vírusom alebo baktériám, ktoré sú vysoko infekčné a opätovným použitím by mohlo dôjsť ku kontaminácii resp. nakazeniu nositeľa.

Označenie D (Dolomite tested) znamená, že daný respirátor bol testovaný na dolomitový prach, takže symbol „D“ je indikátorom kvality použitého filtračného materiálu a zaisťuje dlhodobé nosenie masky aj pri vysokej koncentrácii prachu. 

Každý respirátor musím byť označený:

  • Modelom respirátora/číslom (teda jeho menom)
  • normou EN149:2001+A1::2009
  • CE a číslom Notifikovanej osoby, ktorá vydala Certifikát, ktorý potvrdzuje pretestovanie respirátora.
  • typom: FFP1, FFP2, FFP3
  • označením NR alebo R
  • značkou Výrobcu (alebo menom výrobcu)
  • prípadne aj označením D

Všetky respirátory predávane na území EÚ musia byt správne označené a to priamo na tele respirátora, čím potvrdzujú pretestovanie a povolenie na predaj resp. hygienickú bezpečnosť a potvrdenie ich filtračných vlastností.

PREVÁDZKA A SKLAD

Otváracia doba:
Po – Pi – 7,30 – 16,00 hod.

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

KONTAKT

+421 901 744 564 - Manažér

+421 901 911 191 - Referent

isafety@isafety.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

IČO: 365 132 88

IČ DPH: SK 2022124192

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2629796842/1100

Spoločnosť zapísaná v: OR OS Prešov

PLATBA
 

             

   

Industrial Services Prešov s.r.o