Naše princípy

ISO 9001

Kvalita

zákazník je náš pán, kvalita je náš štandard/práca, ciel je vaša spokojnosť a hodnota pomer cena

ISO 45001

Zodpovednosť

riešime vaše potreby, riziká a požiadavky

ISO 26000

Spolupráca

budovanie a vzájomné zdieľanie benefitov, upevňuje spoluprácu ktorá pretrvá

ISO 14001

Efektívnosť

efektívne využívame zdroje na pokrytie vašich potrieb a požiadaviek–optimalizácia, minimalizácia nákladov a odpadu, pretože myslíme na budúcnosť

Misia

Pomáhať chrániť všetkých zamestnancov a pracovníkov,
vzdelávať ich a tak budovať kultúru bezpečnosti pri práci.

Máte záujem o spoluprácu s nami?

Naše podnikanie budujeme aj na základe partnerských vzťahov.
Ak máte záujem s nami spolupracovať, neváhajte nás kontaktovať!

Prázdny

Prázdny

PREVÁDZKA A SKLAD


Otváracia doba:
Po – Pi – 7,30 – 16,00 hod.
 

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Južná trieda 66

040 01 Košice

KONTAKT


+421 901 744 564 - Manažér

+421 901 911 191 - Referent

isafety@isafety.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE
 

IČO: 365 132 88

IČ DPH: SK 2022124192

Bankové spojenie: Tatra banka

Číslo účtu: 2629796842/1100

Spoločnosť zapísaná v: OR OS Prešov

PLATBA
 

              

   

Industrial Services Prešov s.r.o