Systém Lockout/Tagout

Prázdny

Systém Lockout/Tagout pomáha predchádzať nehodám na pracovisku úplným a dočasným odpojením strojov od zdrojov energií. Keď je systém správne nastavený, dokáže počas výkonu servisných zásahov zamedziť ohrozeniam z pohyblivých častí stroja alebo predčasného spustenia energie.

Lockout/Tagout zabraňuje nehodám na pracovisku úplným a dočasným izolovaním strojov od zdrojov energií. Procedúra a s ňou súvisiace nástroje bránia pohybom stroja a predčasnému obnoveniu jeho napájania počas prebiehajúcich zásahov.

Lockout/Tagout dokáže pri údržbe účinne zabrániť nehodám súvisiacim s energiou stroja a jeho pohyblivými časťami. Navyše jej vizuálna prítomnosť na pracovisku posilňuje kultúru BOZP, ktorej cieľom je vždy zaistiť bezpečný návrat každého zamestnanca z práce domov.

Prázdny